Par Jaguar

Ilgtspējas ziņojums

Mūsu uzņēmuma 2009./2010. gada ilgtspējas ziņojumā ir definētas mūsu saistības un pieeja ilgtspējai, sniegta informācija par mūsu snieguma rādītājiem attiecībā uz galvenajiem sociālajiem un vides aizsardzības jautājumiem, kā arī formulēti mūsu mērķi uzņēmuma līmenī.

Ziņojumā iekļautā gadījumu izpēte un piemēri sniedz ieskatu tajā, kā šie aspekti tiek ieviesti praksē visā uzņēmumā un Jaguar un Land Rover automobiļu ražošanā.

Ziņojumā ietverti Jaguar Land Rover ražošanas procesi visās mūsu Apvienotās Karalistes ražotnēs un produktu izstrādes vietās; dati sniegti par 2009. kalendāra gadu, ja nav norādīts citādi.

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Jaguar F-Type Convertible