Par Jaguar

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS POLITIKA

Mūsu filozofija
Uzņēmuma Jaguar Land Rover darbības pamatā ir ilgtspējīga attīstība. Tā ir mūsu pamatvērtība, uz kā balstās mūsu biznesa ilgtermiņa panākumi. Mēs uzskatām, ka tai ir izšķiroša nozīme mūsu zīmolu spēcīgās reputācijas saglabāšanā, mūsu darbības licences nodrošināšanā, izaugsmes panākšanā, kā arī visu ieinteresēto pušu uzticības saglabāšanā.

Mūsu principi
Jaguar Land Rover ir apņēmies rīkoties atbildīgi un ētiski pret saviem darbiniekiem, akcionāriem, klientiem, piegādātājiem, pārstāvjiem, kā arī pret sabiedrību un vidi – ikvienā biznesa darbībā visā pasaulē.

Jaguar Land Rover aktīvi ievieš nozarē vadošas ilgtspējīgas tehnoloģijas visā produktu dzīves ciklā – no konstruēšanas un ražošanas līdz sniegumam un utilizācijai –, lai radītu produktus, kas priecē mūsu klientus un veicina ilgtspējīgāku sabiedrību.

Jaguar Land Rover ir apņēmies gūt panākumus, ieguldot savos cilvēkos, izpētē un attīstībā, aktīvi pārvaldot savas sociālās un vides ietekmes un plānojot pāreju uz pasauli ar zemu oglekļa izmešu līmeni.

Jaguar Land Rover politika ir ievērot vai pārsniegt tiesiskās un normatīvās prasības visā savā darbībā un apliecināt savu atbildību ieinteresētajām pusēm, periodiski ziņojot par saviem snieguma rādītājiem caurskatāmi un atklāti.

Mūsu saistības
Sabiedrība:
Mēs noteikti iesaistīsimies vietējo un globālo kopienu dzīvē, lai panāktu, ka mūsu klātbūtnei ir pozitīva ietekme un tā nes ieguvumus. Svarīgākie aspekti šajā ziņā ir mūsu saistības nodrošināt savu darbinieku labklājību un pilnveidošanos, kā arī mūsu atbalsts sociāliem un humanitāriem projektiem.

Vide:
Mēs apņemamies pastāvīgi uzlabot savas uzņēmējdarbības un produktu vides snieguma rādītājus, samazinot izmešu daudzumu, saglabājot dabas resursus, kā arī optimizējot ilgtspējīgas enerģijas un materiālu izmantošanu. To apliecina mūsu ieguldījumi modernāko vides inovāciju izpētē.

Klienti un produkti:
Mēs apliecinām savu apņemšanos nodrošināt izcilus produktus un pakalpojumus, kas apmierina mūsu klientu vajadzības un veicina un palīdz stimulēt pāreju uz sabiedrību ar zemu oglekļa izmešu līmeni.

Piegādātāji:
Mēs sagaidām augstākos darbības un snieguma standartus visā mūsu piegādes ķēdē. Mēs veicinām godīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un sadarbību, meklējot ilgtspējīgus risinājumus.


Ralfs Spets
Izpilddirektors

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Jaguar F-Type Convertible