Par Jaguar

Automobiļu otrreizējā pārstrāde

Mūsu vides aizsardzības saistību ietvaros esam izstrādājuši pilnu automobiļu otrreizējās pārstrādes programmu, ietverot vadlīnijas “dizains – pārstrādei”, lielāku pārstrādāto materiālu izmantošanu, kā arī bīstamo materiālu samazināšanu.

Automobiļu otrreizējās pārstrādes programma

Noteikumi par nolietotiem transportlīdzekļiem Apvienotajā Karalistē stājās spēkā 2003. gadā un ir pilnībā ieviesti, sākot ar 2005. gada martu. Tie paredz, ka visiem automobiļu ražotājiem un jaunu automobiļu importētājiem Apvienotajā Karalistē:

  • ir jāpieņem atpakaļ nolietotie automobiļi, ko tie laiduši tirgū, nodrošinot to apstrādi videi draudzīgā veidā,
  • kopā ar citiem ekonomikas dalībniekiem jāsasniedz atkārtotas lietošanas un utilizācijas mērķi 85 % apmērā no transportlīdzekļa masas, sākot ar 2006. gadu, un 95 % apmērā no transportlīdzekļa masas, sākot ar 2015. gadu.

Autorizētu apstrādes centru tīkls

Atpakaļpieņemšanai ir jānotiek bez maksas līdz pat pēdējam reģistrētajam īpašniekam vai glabātājam, un tas attiecas uz visiem pasažieru transportlīdzekļiem ar līdz deviņām vietām un kopējo pieļaujamo masu līdz 3/5 tonnām. Līdz 2007. gada 1. janvārim bezmaksas atpakaļpieņemšana attiecās tikai uz tiem transportlīdzekļiem, kas pirmoreiz reģistrēti, sākot ar 2002. gada 1. jūliju.

Likums paredz šādus nosacījumus, lai transportlīdzeklis kvalificētos bezmaksas atpakaļpieņemšanai:

  • Transportlīdzekļi jānogādā ražotāja noteiktajā bezmaksas pieņemšanas vietā,
  • Transportlīdzeklim jābūt pilnā komplektācijā, ietverot galvenos komponentus, tostarp dzinēju, pārnesumkārbu, virsbūvi, riteņus un katalizatoru (ja tāds ir uzstādīts),
  • Transportlīdzeklī nedrīkst atrasties papildu atkritumi (piemēram, dārza/mājsaimniecības atkritumi, papildu riepas u. tml.).

Atbildība pret vidi

Atbildība pret vidi ir Jaguar biznesa filozofijas būtiska sastāvdaļa, jo tā ir viena no mūsu zīmola pamatvērtībām. Jaguar vairāku pēdējo gadu laikā ir nemitīgi strādājis pie vides apsvērumu integrēšanas savā darbā. Ar mūsu galveno biznesa procesu palīdzību mēs nospraužam pilnveides uzdevumus un mērķus, kā arī uzraugām virzību. Mūsu mērķis ir ražot tik ekonomisku un tīru automobili, cik vien tas ir iespējams. Mūsu politika ir orientēta uz vidi kopumā, kā arī uz piesārņojuma novēršanu pārstrādājamu transportlīdzekļu ražošanas procesā.

Tiek domāts arī par to, kas notiek pēc transportlīdzekļu nolietošanās – vecie transportlīdzekļi tiek apstrādāti, un no tiem iegūtie materiāli iziet otrreizējo pārstrādi. Priekšroka tiek dota nevis materiālu utilizācijai, bet gan to atkārtotai izmantošanai un – ja tas ir ekonomiski iespējams – atkārtotai integrēšanai produktā. Katrs Jaguar automobilis ir izstrādāts tā, lai vismaz 85 % no tā būtu otrreiz pārstrādājami.

Pašreizējos Jaguar modeļos 66 dažādas rezerves daļas ir izgatavotas no plastmasas, kas iegūta no pārstrādātiem materiāliem, un šo detaļu kopējais svars ir 26 kilogrami. Vēl būtiskāk ir tas, ka Jaguar transportlīdzekļos izmantotos materiālus ir iespējams vēlreiz izmantot gan materiālu ciklā, izgatavojot jaunus automobiļu komponentus, gan arī ar automobiļu nozari nesaistītās jomās.

Piesārņojuma likvidēšanas process

Kad Jaguar apstiprinātā apstrādes centrā tiek ievests automobilis, tas tiek profesionāli atsārņots. Tas ietver

  • Visu šķidrumu iztecināšanu,
  • Akumulatora un riepu noņemšanu,
  • Drošības gaisa spilvenu sistēmu neitralizēšanu.

Visas pārdodamās rezerves daļas tiek noņemtas un pārdotas. Automobiļa turpmākā apstrāde notiek smalcināšanas blokā, kur automobilis tiek sapresēts un tiek izmantoti separēšanas paņēmieni, lai atgūtu metāla materiālus, kas tiek pārstrādāti jaunos tērauda un krāsainajos metālos.

Pārējos materiālus, ko sauc par smalcināšanas pārpalikumiem, var apstrādāt papildus, lai atgūtu jebkādus zudušos metāliskos un nemetāliskos materiālus. Atlikušos pārpalikumus var sašķirot vēl smalkāk un izmantot daudzos un dažādos veidos. Piemēram, atšķiroto stiklu var izmantot kā masu ceļu būvē un ceļa segumos.

Tikai tad, kad šie procesi ir pabeigti, atlikušie pārpalikumi tiek nosūtīti uz izgāztuvi (parasti mazāk kā 20 % no automobiļa sākotnējās masas).

Izpēte

Jaguar izmanto eksperimentālu demontāžas iekārtu, kur transportlīdzekļi tiek demontēti un analizēti, lai atrastu vienkāršākus veidus, kā demontēt nolietotus transportlīdzekļus. Informācija, kas iegūta no šiem esošo un vecāko Jaguar modeļu demontāžas pētījumiem, tiek ievietota Starptautiskajā demontāžas informācijas sistēmā (IDIS), kuru transportlīdzekļu ražotāji kopā izstrādājuši kā efektīvākas demontāžas veicināšanas informācijas avotu.

Patlaban IDIS ietver demontāžas informāciju par vairāk nekā 300 transportlīdzekļu modeļiem no 24 ražotājiem. Noklikšķiniet uz zemāk redzamās saites, lai apmeklētu IDIS tīmekļa vietni:

www.idis2.com

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Jaguar F-Type Convertible