NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

I-PACE KONCEPCIJA


Iepazīstināšanas ar I-PACE koncepciju un "I Want One" reģistrācijas noteikumi

 1. Šie noteikumi attiecas uz klienta veiktu JLR I-PACE koncepcijas iepazīstināšanas reklāmas materiālu, saistīto dokumentu un popularizēšanas/reklāmas lietojumu un klienta reģistrāciju funkcijā "I Want One".

 2. Klienta ieguvumi.
  Reģistrējoties "I Want One", JLR:a. Ievadīs informāciju par klientu klienta valsts klientu datu bāzē "pirmie tirgū" saistībā ar iespēju pasūtīt ražoto transportlīdzekli. Reģistrācija attiecas personiski uz konkrēto klientu un nekādā gadījumā nav nododama nevienai citai pusei.

  b. Sniegs klientam informāciju par transportlīdzekli un par pasūtījuma iesniegšanu (ja reģistrācija "pirmie tirgū" joprojām būs spēkā oficiālas ražošanas uzsākšanas brīdī);c. Sniegs klientam regulārus atjauninājumus par publicētajām I-PACE specifikācijām, ražošanas izlaišanas termiņiem, izvēlētā/tuvākā mazumtirgotāja kontaktinformāciju un atbalstu;d. Tieši vai izmantojot izvēlēto/tuvāko mazumtirgotāju sniegs klientam informāciju par visām galīgajām ražošanas specifikācijām un iespējām, tiklīdz pārdošanas un pasūtīšanas process varēs sākties;e. Jebkurā laikā varēs atsaukt reģistrāciju "I Want One" pirms jebkura nākamā saistošā ražotā transportlīdzekļa iegādes pasūtījuma.

 3. Attēli.
  Iepazīstināšanā ar I-PACE koncepcijas izmantotie attēli ir noteikti balstīti uz pirmsražošanas konceptauto. Klientiem nevajadzēs veikt saistošu ražotā transportlīdzekļa pasūtījumu, iekams nebūs pieejama pilna ražošanas specifikācija un iespējas.

 4. Ražošanas specifikācijas.
  Ražotā transportlīdzekļa galīgajā stilā, apdarē un aprīkojumā var būt variācijas, taču konceptauto izskats un ar to saistītā sajūtu gamma noteikti paliks spēkā. Ražošanas prasības var ietekmēt paneļu un sēdvietu/piederumu detaļas. Panelis un konsole tiks aprīkoti ar nepieciešamajām vadīklām un displejiem.

 5. Pārdošanas process, pasūtījumi un maksas/iemaksas.
  Iepazīstināšanas ar I-PACE koncepciju popularizēšana un reģistrācija "I Want One" nav pārdošanas piedāvājums, klienta iegādes pasūtījums vai līgumiska darbība jebkāda ražotā transportlīdzekļa piegādē pēc tā izlaišanas.

 6. Klients piekrīt, ka viņa dati tiek nodoti tuvākajam/izvēlētajam mazumtirgotājam. Klients apzinās, ka, ja šis mazumtirgotājs nesaglabā atbilstošu elektroauto rīkojumu/autorizāciju, tad automobiļa pasūtīšana un piegāde tiks nodota piemērotai alternatīvai.

 7. Mazumtirgotājs var lūgt veikt rezervēšanas maksu/iemaksu atbilstoši savai mārketinga un pārdošanas procedūrai.

 8. Jebkura šāda rezervācija, pasūtījumi un saistītie līgumiskie un piegādes pienākumi attiecas uz klientu un mazumtirgotāju, kurš veic pārdošanu, saskaņā ar mazumtirgotāja pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem.

 9. Sniegums/specifikācijas.
  Līdz brīdim, kad būs pieejami apstiprināti un sertificēti ražošanas modeļa rādītāji, visi rādītāji ir ražotāja aplēses, balstoties uz pieejamo informāciju un pieņēmumiem publicēšanas brīdī. Klientu pasūtījumi netiks pieņemti, kamēr nebūs pieejami oficiāli apstiprinātie rādītāji.

 10. Grozījumi/variācijas.
  Iepazīstināšana ar I-PACE koncepciju, attēli, apraksti un cenas tiek norādītas labticīgi, lai parādītu ražotā automobiļa aizraujošās perspektīvas. JLR patur tiesības starplaikā mainīt, grozīt vai atcelt jebkuru elementu (pirms saistošiem klientu pasūtījumiem), jo īpaši, bet ne tikai, attiecībā uz apstākļiem, kas izriet no izmaiņām tiesību aktos vai likumos, iejaukšanās materiālu tirgū un ražošanas vai ekspluatācijas prasībām attiecībā uz ražoto transportlīdzekli vai tā funkcijām un komponentiem.

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Jaguar F-Type Convertible

500 characters-left

Paldies par Jūsu veltīto laiku un izteikto viedokli.

Ja vēlaties, lai mēs ar Jums sazinātos, lūdzu atstājiet savu kontaktinformāciju. Mēs neizpaudīsim Jūsu informāciju ar trešajām pusēm.