Īpašniekiem

InControl Touch Pro un Pivi Pro funkciju noteikumi

Stājas spēkā 2019. gada 29. septembrī

Šajos Noteikumos “mēs/mūs/mūsu” nozīmē Jaguar Land Rover Limited (reģistrācijas
numurs 1672070) ar juridisko adresi Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Apvienotā
Karaliste).


1. Par šiem Noteikumiem

Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) attiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem ir funkcija
InControl Touch Pro vai Pivi Pro, un tie aptver informatīvi izklaidējošos, savienojamības
pakalpojumus un programmatūras atjaunināšanas funkcijas (tostarp visu programmatūru,
attēlus, tekstu, datus un citu saturu, kas veido šīs funkcijas vai attiecas uz tām) (“Funkcijas”).
Ņemiet vērā, ka ne visas Funkcijas var būt pieejamas jūsu transportlīdzeklim, jo tas ir atkarīgs
no jūsu transportlīdzekļa modeļa specifikācijas un valsts. Lai uzzinātu sīkāku informāciju,
sazinieties ar pilnvaroto mazumtirgotāju.

Lietojot atsevišķas Funkcijas, piemēram, Funkcijas, kuras nodrošina mūsu izvēlēti pakalpojumu
sniedzēji, kas ir trešās puses, vai kuras iespējo jums piekļuvi programmām vai tiešsaistes
saturam (piemēram, pakalpojumam InControl Touch Pro “Live”), jums var tikt lūgts akceptēt vēl
citus galalietotāju noteikumus un konfidencialitātes politikas.

Pakalpojumu sniedzēja, kas ir trešā puse, noteikumi attiecībā uz pakalpojumu InControl Touch
Pro attiecas uz navigāciju un Gracenote mediju. Tos varat izlasīt šeit:
https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
• Gracenote medija izmantošanas noteikumus skatiet transportlīdzekļa rokasgrāmatā.

Pakalpojumu sniedzēja, kas ir trešā puse, noteikumi attiecībā uz pakalpojumu Pivi Pro attiecas
uz navigāciju un savienojamību ar mobilo sakaru tīklu (tostarp Godīgas lietošanas politika). Tos
varat izlasīt šeit:

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
https://move.tatacommunications.com/terms-and-conditions
https://move.tatacommunications.com/policies/privacy

Izmantojot Funkcijas, jūs akceptējat šos Noteikumus un Funkciju nodrošinātāju noteikumus, kā
arī atzīstat Funkciju nodrošinātāju konfidencialitātes politikas. Izlasiet minētos dokumentus
rūpīgi. Pievērsiet īpašu uzmanību 2. punktam (SIM kartes un datu maksas), 7. punktam
(Datu izmantošana un privātums) un 8. punktam (Atbildības ierobežojums).

SVARĪGI.

  • Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai citas personas, kurām jūs atļaujat izmantot transportlīdzekli, zina par šiem Noteikumiem un izmanto Funkcijas atbilstoši šiem Noteikumiem.
  • Šie Noteikumi ir piemērojami arī tad, ja jūs lietojat “autoparkā” iekļautu transportlīdzekli ar Funkcijām, pat ja jūs pats neiegādājāties vai neiznomājāt transportlīdzekli vai neabonējat Funkcijas. Autoparks ir transportlīdzekļu grupa, kuru uztur, kura pieder vai kuru iznomā uzņēmums vai cita organizācija, nevis privātpersona vai ģimene. Piemēram, tas var būt nomas transportlīdzeklis, ko jums nodrošina nomas sabiedrība, transportlīdzeklis, ko piešķir darba devējs, vai transportlīdzeklis, ko nodrošinām mēs vai mūsu pilnvarotie mazumtirgotāji saskaņā ar pagaidu nomas laiku.
  • Šie Noteikumi ir piemērojami jebkādai piekļuvei Funkcijām un to lietošanai — gan izmantojot SIM karti, gan izveidojot savienojumu ar Wi-Fi.

Ja jums rodas jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzam sazināties ar pilnvaroto mazumtirgotāju.


2. SIM kartes un datu maksas

2.1 Lai lietotu noteiktas Funkcijas un funkcionalitāti (piemēram, Wi-Fi tīklāju, InControl
Touch Pro tīmekļa pārlūku un pakalpojumu “Live”), jums būs nepieciešama abonenta
identifikācijas moduļa (Subscriber Identity Module — SIM) karte. Transportlīdzeklī
esošajai SIM kartei jābūt darba kārtībā, un attiecīgās Funkcijas vai funkcionalitāte
nedarbosies, ja SIM karte ir bojāta, izņemta vai nepareizi uzstādīta.

2.2 SIM karte var būt piegādāta kopā ar transportlīdzekli (iebūvēta tajā vai ievietojama
SIM kartes slotā), vai tā jums ir jāiegādājas un jānodrošina pašam atkarībā no jūsu
transportlīdzekļa modeļa specifikācijas un valsts.

2.3 Ja SIM karte SIM kartes slotam ir sākotnēji iekļauta transportlīdzekļa komplektācijā un
jūs nolemjat to aizstāt ar citu SIM karti, jūs uzņematies atbildību par visām datu
maksām, kas tiek piemērotas saistībā ar šīs citas SIM kartes lietošanu.

2.4 Jūs esat atbildīgs par visām tīkla operatora un datu plāna maksām saistībā ar jūsu SIM
karti un Funkciju izmantošanu (atkarībā no situācijas pēc jebkāda sākotnējā
bezmaksas izmēģinājumu perioda vai iekļautā datu plāna). Tās ietver jebkādas Tīkla
operatora maksas par starptautisko viesabonēšanu. Savienojamības iestatījumi
transportlīdzeklī ļauj jums iespējot vai atspējot Funkciju datu savienojamību.
Pārbaudiet šos iestatījumus, ja nevēlaties maksāt starptautiskās viesabonēšanas
maksas.

2.5 Ja izmantojat savu SIM, jums tā ir jāizņem, ja transportlīdzeklis jums vairs nepieder vai
jūs to neizmantojat. Pretējā gadījumā jums būs jāturpina maksāt datu maksas (ja
piemērojamas) par Funkciju izmantošanu saistībā ar transportlīdzekli.

2.6 Datu pārraide, izmantojot SIM, notiek mobilajos telekomunikāciju tīklos, kurus
nodrošina un pārvalda mūsu atlasīts mobilā tīkla operatora pakalpojumu sniedzējs
(“MTO pakalpojumu sniedzējs”) tieši vai ar lokāli licencēta pakalpojuma sniedzēja
starpniecību, ar kuru MTO pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis līgumu. MTO
pakalpojumu sniedzējs rīkojas kā Funkcijām nepieciešamo telekomunikāciju
pakalpojumu sniedzējs. Jums tiks prasīts akceptēt tā mobilo telekomunikāciju tīklu
lietošanas noteikumus un nosacījumus. Attiecībā uz InControl Touch Pro tas nozīmē
tīkla nodrošinātāja noteikumus un nosacījumus, ko jūs akceptējat, reģistrējoties un
aktivizējot SIM, ko ievietojat transportlīdzekļa SIM kartes slotā. Attiecībā uz Pivi Pro
tas nozīmē iepriekš 1. punktā norādītos tīkla pakalpojumu sniedzēja noteikumus un
nosacījumus.


3. Lietotāja konti un abonementi

3.1 Lai lietotu noteiktas Funkcijas un funkcionalitāti, jums vispirms ir jāizveido a) konts
(piemēram, InControl konts vai Touch Pro navigācijas konts) un b) spēkā esošs
abonements (abonements ir jūsu tiesības piekļūt savienotajai Funkcijai un lietot to
noteiktu laika periodu).

3.2 Sākotnēji iegādājoties transportlīdzekli vai opciju pakotni, ir iekļauts sākotnējais
abonementa periods atkarībā no Funkcijas un jūsu transportlīdzekļa modeļa
specifikācijas un valsts. Lai turpinātu izmantot attiecīgo Funkciju pēc sākotnējā
abonementa termiņa, jums ir jāatjauno abonements un jāsamaksā piemērojamā
atjaunošanas maksa. Papildu informācija par sākotnējo abonementu un atjaunošanu
ir pieejama pie pilnvarotā mazumtirgotāja.

3.3 Jums ir pienākums dzēst savu kontu, ja transportlīdzeklis jums vairs nepieder vai jūs
to vairs neizmantojat (piemēram, ja jūs pārdodat transportlīdzekli, izbeidzas jūsu
nomas termiņš vai transportlīdzeklis tiek pazaudēts vai nozagts). Jums ir jānoņem
savs profils un konts no transportlīdzekļa, jādzēš savs konts un jāatspējo mobilie dati
transportlīdzekļa savienojamības iestatījumos.

3.4 Jums ir pienākums nodrošināt, ka jūsu konta informācija ir precīza un atjaunota un ka
jūsu pierakstīšanās dati ir drošībā un konfidenciāli. Ja mēs paši neesam pieļāvuši
kļūdu, mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu neatļautu piekļuvi jūsu kontam vai
Funkcijām un to lietošanu.

3.5 Kad beidzas jūsu abonementa termiņš, mēs varam dzēst visus mūsu rīcībā vai
pārvaldībā esošos ierakstus un datus par jums, un tas nerada pret jums nekādu
atbildību.


4. Programmatūras atjauninājumi

4.1 Šajos Noteikumos “Programmatūras atjauninājumi” nozīmē “pa-gaisu”
lejupielādējamus InControl Touch Pro, Pivi Pro vai citu transportlīdzekļa sistēmu
programmatūras atjauninājumus, ko var lejupielādēt tieši transportlīdzeklī.

4.2 Ja ir iespējoti Programmatūras atjauninājumi, mēs laiku pa laikam nodrošināsim
Programmatūras atjauninājumus jūsu transportlīdzeklim. Izmantojot Programmatūras
atjauninājumu iestatījumus transportlīdzeklī, varat pārvaldīt Programmatūras
atjauninājumus un atrast papildinformāciju.

4.3 Ievērojiet tālāk norādītos svarīgos Programmatūras atjauninājumu noteikumus.

(a) Funkcijai InControl Touch Pro vispārīgi Programmatūras atjauninājumi tiks
sūtīti uz transportlīdzekli, izmantojot SIM, kas atrodas jūsu transportlīdzekļa
SIM kartes slotā, vai Wi-Fi savienojumu, kur tas būs pieejams. Lejupielādējot
Programmatūras atjauninājumus, iesakām izmantot piemērotu Wi-Fi
savienojumu. Ņemiet vērā, ka Programmatūras atjauninājumu
lejupielādēšana, izmantojot jūsu SIM, radīs izmaksas papildus jūsu SIM datu
plānam. Daži Programmatūras atjauninājumi tiks nosūtīti, izmantojot
transportlīdzekļa telemātikas vienību, un neradīs papildu izmaksas jūsu SIM
datu plānam.

(b) Funkcijai Pivi Pro Programmatūras atjauninājumi tiks sūtīti uz
transportlīdzekli, izmantojot iebūvēto SIM vai Wi-Fi savienojumu, kur tas būs
pieejams. Lejupielādējot Programmatūras atjauninājumus, iesakām izmantot
piemērotu Wi-Fi savienojumu.

(c) Dažu veidu Programmatūras atjauninājumu instalēšanas laikā noteiktas
transportlīdzekļa funkcijas un pakalpojumi (piemēram, SOS ārkārtas
izsaukums, Optimizētā palīdzība uz ceļa, InControl drošības
izsekotājs/Drošības izsekotājs Pro un dažas lietotnes InControl Remote
funkcijas) var īslaicīgi tikt atspējoti. Jums vajadzētu izvēlēties šo
Programmatūras atjauninājumu instalēšanu tikai tad, ja nevadāt
transportlīdzekli un tas ir novietots drošā vietā.

(d) Programmatūras atjauninājumi var netikt instalēti pareizi, ja jūsu
transportlīdzeklim ir nestandarta programmatūra vai aparatūra.

(e) Programmatūras atjauninājumi pārrakstīs pašreizējo transportlīdzekļa
programmatūru. Tas var skart arī jebkuru trešās puses nestandarta
programmatūru transportlīdzeklī.

(f) Ja izvēlaties neinstalēt Programmatūras atjauninājumu, jūsu
transportlīdzeklis nesaņems uzlabojumus vai funkcijas, ko tas satur. Ja esat
atteicies no Programmatūras atjauninājuma, bet pēc tam vēlaties to instalēt,
sazinieties ar pilnvaroto mazumtirgotāju.

(g) Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas saistībā ar Programmatūras
atjauninājumiem, sazinieties ar pilnvaroto mazumtirgotāju.

4.4 Ja izmantojat autoparka transportlīdzekli, ņemiet vērā, ka autoparka īpašniekam var
būt noteikumi un nosacījumi, politikas vai procedūras, kas var ietekmēt to, kā lietojat
Programmatūras atjauninājumus. Jūsu pienākums ir noskaidrot pie autoparka
īpašnieka, kādas ir jūsu iespējas izmantot Programmatūras atjauninājumus.


5. Trešo pušu saturs un pakalpojumi

5.1 Pivi Pro un InControl Touch Pro iespējo jums piekļuvi noteiktam trešo pušu saturam un
pakalpojumiem, izmantojot Funkcijas jūsu transportlīdzeklī (piemēram,
InControl Touch Pro pakalpojums “Live”). Mēs esam atlasījuši un padarījuši pieejamu
piekļuvi šim trešo pušu saturam un pakalpojumiem, lai nodrošinātu priekšrocības
saviem klientiem.

5.2 Trešo pušu saturu un pakalpojumus sniedz mūsu atlasīti pakalpojumu sniedzēji, kas ir
trešās puses. Uz trešo pušu saturu un pakalpojumiem var attiekties attiecīgo trešo pušu
noteikumi un nosacījumi, kā arī konfidencialitātes politikas (kas ir sagatavotas atsevišķi
no šiem Noteikumiem). Atkarībā no situācijas jums būs šie dokumenti jāizlasa un
jāakceptē, lai piekļūtu un izmantotu šo trešo pušu saturu un pakalpojumus. Piemēram,
lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas, jums būs nepieciešams savs konts pie attiecīgā
sociālā tīkla nodrošinātāja, kā arī jums būs jāapstiprina tā noteikumi un
konfidencialitātes politikas.

5.3 Mēs neesam atbildīgi par nekādu kārtību vai vienošanos starp jums un trešo pušu
satura un pakalpojumu sniedzējiem, jūs tās noslēdzat uz savu atbildību un sedzat ar
tām saistītos izdevumus. Piemēram, jūs uzņematies atbildību par visām maksām par
trešo pušu lietotnēm, kuras izvēlaties lejupielādēt vai abonēt.

5.4 Trešo pušu saturs un pakalpojumi, kas ir pieejami jūsu transportlīdzeklī, var laiku pa
laikam mainīties. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt, apturēt,
pārtraukt vai atspējot piekļuvi jebkuram trešo pušu saturam un pakalpojumiem.

5.5 Laiku pa laikam mēs varam padarīt pieejamus atjauninājumus trešo pušu saturam un
pakalpojumiem; jūs varat izvēlēties tos lejupielādēt savā transportlīdzeklī. Akceptējot
atjauninājuma lejupielādi, jūs piekrītat, ka atjauninājums tiek instalēts jūsu
transportlīdzeklī un jebkādām izmaiņām, ko tas veic trešo pušu saturā un
pakalpojumos.


6. Funkciju izmantošana

6.1 Mēs padarām Funkcijas pieejamas tikai privātai un vietējai izmantošanai vai
izmantošanai uzņēmuma iekšienē saistībā ar transportlīdzekli. Funkcijas drīkst
izmantot tikai paredzētajā nolūkā, un tās nedrīkst pārdot tālāk. Jūs nedrīkstat izmantot
Funkcijas un nedrīkstat ļaut nevienam citam izmantot Funkcijas nekādā veidā, kas:

(a) ir nelikumīgs, aizliegts vai ierobežots jebkurā valstī, kurā jūs plānojat izmantot vai
izmantojat Funkcijas (piemēram, ja drošības kameras atrašanās vietas
informācijas izmantošana nav atļauta);

(b) ir nedrošs vai kas rada draudus jūsu, jūsu pasažieru vai jebkuras citas personas
drošībai;

(c) rada kaitējumu transportlīdzeklim, jebkādiem datiem, programmatūrai, ierīcei,
datorsistēmām vai tīkliem;

(d) notiek bez mūsu atļaujas vai kas pārkāpj jebkāda intelektuālā īpašuma tiesības
(tostarp trešo pušu pakalpojumu sniedzēju tiesības).

6.2 Papildus 6.1. punkta noteikumiem jūs nedrīkstat izmantot InControl Touch Pro tīmekļa
pārlūku:

(a) jebkādā veidā, kas var radīt vai rada kaitējumu, atspējo, pārslogo, pasliktina vai
apdraud mūsu vai tīkla operatora sistēmas vai drošību vai traucē citiem tīkla
lietotājiem; vai

(b) jebkādai savstarpējai failu apmaiņai (“P2P”), BitTorrent failu izplatīšanai vai
starpniekservera tīklam, surogātpasta izplatīšanai, liela daudzuma nevēlamu epasta vai komerciālu ziņojumu sūtīšanai, jebkāda veida e-pasta servera

uzturēšanai vai jebkādā citā veidā, kas iekļauj jebkādu pakalpojumu sniegšanu,
kas ļautu piekļūt publiskajai IP vai interneta adresei.

6.3 Kamēr izmantojat Funkcijas, jūsu pienākums ir ievērot visus piemērojamos satiksmes
noteikumus un labu autovadīšanas praksi.

6.4 Mēs cenšamies nodrošināt, lai Funkcijas būtu pieejamas un pareizi darbotos, bet mēs
nevaram garantēt, ka Funkcijas (vai jebkura to funkcija) būs bez kļūdām un pieejamas
nepārtraukti vai atļautas saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem visās valstīs. Piemēram,
dažas tīmekļa vietnes var neatvērties vai nedarboties pareizi transportlīdzekļa ekrānā,
izmantojot InControl Touch Pro tīmekļa pārlūku.

6.5 Dažu Funkciju aspektu pieejamība un funkcionalitāte ir atkarīga no mobilā tīkla
pārklājuma un citiem faktoriem, ko mēs nevaram kontrolēt. Piemēram, tīkla
pieslēgums var būt nepieejams attālās vai slēgtās teritorijās, to var ietekmēt tādi šķēršļi
kā pauguri, augstas ēkas un tuneļi vai tīkla jauda. Turklāt Funkcijām dažkārt var rasties
traucējumi vai darbības pārtraukums, jo jāveic būtiski apkopes darbi vai izmaiņas, taču
mēs vienmēr centīsimies līdz minimumam samazināt nepieejamību šo iemeslu dēļ.

6.6 Mēs nevaram garantēt navigācijas datu vai satura (piemēram, karšu, drošības kameru,
ātruma ierobežojumu vai satiksmes datu) precizitāti, pilnīgumu vai aktualitāti. Tas tiek
nodrošināts tikai jūsu ērtībai, taču jums ir pienākums ievērot satiksmes noteikumus,
tostarp ceļa zīmes un ātruma ierobežojumus.

6.7 Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt, apturēt, pārtraukt vai
atspējot piekļuvi jebkurām Funkcijām. Piemēram, tas var būt nepieciešams, lai
īstenotu būtisku to sistēmu apkopi, kas nodrošina Funkcijas, drošības nolūkos, ja to
pieprasa likums vai ja mēs vairs nenodrošinām konkrēto Funkciju vai funkcionalitātes
pieejamību jūsu valstī vai vispār saviem klientiem.

6.8 Jums ir pienākums izdzēst personas informāciju, saturu un citus datus, ko esat
saglabājis savā transportlīdzeklī, tādā apmērā, kā Funkcijas un transportlīdzekļa
aprīkojums to ļauj, pirms jūs nododat īpašumtiesības uz savu transportlīdzekli vai
atdodat nomātu vai līzinga transportlīdzekli galvenajam īpašniekam. Piemēram, jūs
varat dzēst savu izlasi, pārlūkošanas vēsturi un jebkādus InControl Touch Pro tīmekļa
pārlūka saglabātos sīkfailus, izmantojot tīmekļa pārlūka iestatījumus.

6.9 Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu tīmekļa vietnēm, saturu vai datiem, kuriem jūs
nolemjat piekļūt internetā, izmantojot InControl Touch Pro tīmekļa pārlūku, un to jūs
darāt uz savu atbildību. Tādas tīmekļa vietnes var izmantot sīkfailus vai līdzīgas
ierīces. Iesakām izlasīt un pārliecināties, vai esat apmierināts ar jūsu apmeklēto
tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem, konfidencialitātes politikām un sīkfailu
politikām.

6.10 Noteiktu Funkciju (piemēram, InControl Touch Pro tīmekļa pārlūka) lietošana var būt
ierobežota, kamēr transportlīdzeklis ir kustībā.

6.11 Attiecībā uz pakalpojumu InControl Touch Pro Wi-Fi tīklāja savienojamība nebūs
pieejama, kamēr tiks izmantots pakalpojums SOS ārkārtas izsaukums, Optimizētā
palīdzība uz ceļa, InControl drošības izsekotājs/Drošības izsekotājs Pro. Wi-Fi tīklāja
savienojamība var arī nebūt pieejama trīsdesmit minūtes pēc pakalpojuma SOS
ārkārtas izsaukums un Optimizētā palīdzība uz ceļa izmantošanas vai kamēr darbojas
InControl drošības izsekotāja/Drošības izsekotāja Pro lieta.


7. Datu izmantošana un privātums

7.1 Mēs izmantosim personas datus saskaņā ar InControl konfidencialitātes politikas
noteikumiem, kurus var skatīt šajā tīmekļa vietnē:
https://incontrol.jaguar.com/jaguarportal-owner-web/about/privacy-policy/LVA vai
https://incontrol.landrover.com/jlrportal-owner-web/about/privacy-policy/LVA.


8. Atbildības ierobežojums

8.1 Ja esat patērētājs, jums ir likumiskas tiesības saistībā ar pakalpojumiem, kas netiek
sniegti pienācīgi prasmīgi vai rūpīgi, vai programmatūru, kas ir kļūdaina vai neatbilst
aprakstam. Konsultācijas par jūsu likumiskajām tiesībām var saņemt vietējā Patērētāju
tiesību aizsardzības centrā vai citās līdzīgās patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs.
Nekas šajos Noteikumos neietekmēs šīs likumiskās tiesības.

8.2 Nekas šajos Noteikumos neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par nāvi vai
traumām, kas izriet no mūsu pieļautas nolaidības, krāpšanas vai krāpnieciska
apliecinājuma, un neatbrīvo no jebkādas citas atbildības, kuru nevar izslēgt vai
ierobežot saskaņā ar Anglijas likumiem vai citām piemērojamajām obligātajām tiesību
normām.

8.3 Izņemot 8.2. punktā norādīto vai spēkā esošas transportlīdzekļa ražotāja garantijas
noteikumos noteikto, mūsu maksimālā kopējā atbildība pret jums saskaņā un saistībā
ar šiem Noteikumiem un Funkcijām (atbilstoši līgumam, civiltiesībām (ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar nolaidību), likumā noteikta pienākuma pārkāpuma gadījumā vai
citādi) tiek ierobežota ar summu, kas vienāda ar jūsu veikto samaksu mums par
Funkcijām.

8.4 Izņemot 8.2. punktā norādīto vai spēkā esošas transportlīdzekļa ražotāja garantijas
noteikumos noteikto, mēs nekādos apstākļos neatbildam par tālāk norādīto:

(a) neparedzamu zudumu vai zaudējumu. Zudums vai zaudējums ir paredzams,
ja tas objektīvi izriet no mūsu pieļauta pārkāpuma vai jūs un mēs to apsvērām
laikā, kad jūs pirkāt transportlīdzekli vai opciju paketi, kurā iekļautas
Funkcijas;

(b) jebkādiem komercdarbības zaudējumiem, kas izriet no šiem Noteikumiem vai
saistībā ar Funkcijām (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar peļņas vai
ieņēmumu zudumu, komercdarbības zudumu, komercdarbības pārtraukšanu
vai komercdarbības iespēju zudumu); vai

(c) jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem.

8.5 Šie Noteikumi nosaka visu mūsu pienākumu un saistību apjomu par Funkciju
nodrošināšanu. Ja vien šajos noteikumos nav skaidri norādīts citādi, nav nekādu tieši
izteiktu vai netiešu nosacījumu, garantiju, apliecinājumu vai citu noteikumu, kas būtu
mums saistoši. Jebkāds nosacījums, garantija, apliecinājums vai cits noteikums
saistībā ar Funkciju nodrošināšanu, kas citādi varētu būt netieši attiecināms vai iekļauts
šajos Noteikumos saskaņā ar tiesību aktiem, vispārējām tiesībām vai citādi, tiek
izslēgts maksimālajā apjomā, kā pieļauj likums.

8.6 Mums nebūs saistoši un mēs nebūsim atbildīgi par Funkciju nenodrošināšanu vai
jebkādām negatīvām sekām, kas rodas no Funkciju izmantošanas, ja to rada rīcība vai
notikums ārpus mūsu pamatotas kontroles, bez ierobežojuma ietverot publisko vai
privāto telekomunikāciju tīklu vai interneta kļūdu vai pārtraukumu.

8.7 Ja Funkcijas neatbildīs šiem Noteikumiem, jūs esat tiesīgs izmantot likumā paredzētos
tiesiskās aizsardzības līdzekļus.


9. Izbeigšana vai apturēšana uz laiku

9.1 Jūs jebkurā laikā varat nolemt pārtraukt izmantot Funkcijas. Lai atspējotu datu
pakalpojumus, izmantojiet transportlīdzekļa savienojamības iestatījumus. Lai
atspējotu nākamos programmatūras atjauninājumus, izmantojiet programmatūras
atjauninājumu iestatījumus.

9.2 Ja neievērojat šos Noteikumus, mēs, iepriekš jūs nebrīdinot, varam nekavējoties
izbeigt vai apturēt jūsu konta(u), abonementa(u) darbību un/vai piekļuvi Funkciju
funkcionalitātei.


10. CITI SVARĪGI NOTEIKUMI

10.1 Mēs varam laiku pa laikam ieviest izmaiņas Funkcijās un/vai šajos Noteikumos, kas
izriet no Funkciju nodrošinātāju maiņas, izmaiņām viņu pakalpojumos vai noteikumos
un nosacījumos, regulējuma izmaiņām vai likumu izmaiņām, Funkciju uzlabojumiem
vai modifikācijām un/vai mūsu konfidencialitātes prakses un datu izmantošanas
izmaiņām saistībā ar Funkcijām. Mēs vienmēr centīsimies nodrošināt, lai izmaiņas
nebūtu jums neizdevīgas. Atkarībā no izmaiņām Funkcijas, iespējams, nebūs jums
pieejamas, līdz jūs instalēsit programmatūras atjauninājumu un/vai akceptēsit jaunos
piemērojamos noteikumus un nosacījumus.

10.2 Ja mums būs jāsazinās ar jums, mēs izmantosim kontaktinformāciju, ko jūs norādāt
savā kontā, vai, ja jums nav konta, datus, ko norādījāt pilnvarotajam mazumtirgotājam,
no kura iegādājāties transportlīdzekli.

10.3 Nevienā līgumā starp mums un Funkciju nodrošinātājiem jūs nebūsit trešā puselabuma guvējs.

10.4 Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Funkcijām pieder vai ir licencētas mums vai
Funkciju nodrošinātājiem. Tiesības izmantot Funkcijas tiek jums licencētas (nevis
pārdotas), un jums nav tiesību uz tām, izņemot, kā noteikts šajos Noteikumos.

10.5 Jūs varat nodot savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem citai
personai tikai tad, ja mēs tam piekrītam rakstiski. Mēs varam nodot savas šajos
Noteikumos norādītās tiesības un pienākumus, bet tas neietekmēs šajos Noteikumos
norādītās jūsu tiesības.

10.6 Šie Noteikumi būs piemērojami, kamēr vien jūs izmantojat Funkcijas.

10.7 Katrs šo Noteikumu punkts darbojas atsevišķi. Ja tiesa vai attiecīgā iestāde nolemj, ka
kāds no tiem ir pretlikumīgs vai neizpildāms, pārējie punkti turpina būt spēkā.

10.8 Ja mēs neuzstājam, lai jūs izpildāt šajos Noteikumos norādītos jūsu pienākumus, vai
ja mēs neizmantojam savas tiesības pret jums, vai ja mēs kavējamies to darīt, tas
nenozīmē, ka mēs esam atteikušies no tādām tiesībām pret jums, un tas nenozīmēs,
ka jūs varat nepildīt šos pienākumus. Ja mēs atbrīvojam jūs no atbildības par šo
Noteikumu pārkāpumu, mēs to darām tikai rakstiski, un tas nenozīmēs, ka mēs
automātiski atbrīvojam jūs no atbildības arī par turpmākiem pārkāpumiem.

10.9 Ja jūs esat patērētājs, lūdzam ņemt vērā, ka šim līgumam starp jums un mums ir
piemērojami Latvijas tiesību akti. Tas nozīmē, ka jebkuram strīdam vai prasījumam,
kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīts ar tiem, ir piemērojami Latvijas tiesību
akti. Jūs un mēs vienojamies, ka Latvijas tiesām ir neekskluzīva jurisdikcija. Patērētāji
ir tiesīgi izmantot ārpustiesas strīdu izšķiršanas kārtību. Mūsu tīmekļa vietnē ir
publicēts jūsu valstī pieejamo ārpustiesas strīdu risinātāju saraksts.

10.10 Ja esat juridiska persona, šos Noteikumus, to priekšmetu un uzbūvi (un jebkādus
ārpuslīgumiskus strīdus vai prasījumus) regulē Anglijas tiesību akti. Abas puses
vienojas, ka Anglijas un Velsas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija.

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Jaguar F-Type Convertible