DĪZEĻDEGVIELAS IZPLŪDES GĀZU NEITRALIZĒŠANAS LĪDZEKLIS (DEF)

EURO 6, DĪZEĻDZINĒJI UN SELEKTĪVĀ KATALĪTISKĀ REDUCĒŠANA: KAS JUMS JĀZINA

Mēs izskaidrojam, ko Euro 6 izmešu tiesību akti nozīmē mūsu automobiļu, mūsu autovadītāju un vides aizsardzības izpratnē.

KAS IR EURO 6?

Euro 6 ir Eiropas tiesību aktu daļa, kuras mērķis ir padarīt automobiļus videi draudzīgākus, ierobežojot to izplūdes gāzu izmešus. Tiesību akti nosaka ierobežojumus, cik daudz slāpekļa oksīda (NOx) un ogļūdeņražu gāzu ceļu transportlīdzeklis drīkst izmest uz vienu kilometru.

Saskaņā ar jaunajiem Euro 6 tiesību aktiem uz benzīna un dīzeļdzinēju automobiļiem attiecas dažādi ierobežojumi. Dīzeļdzinēju automobiļu gadījumā pieļaujamais NOx izmešu līmenis ir pazemināts līdz 80 mg/km (no 180 mg/km), savukārt ogļūdeņražu izmešu pieļaujamais līmenis – līdz 170 mg/km (no 230 mg/km). Pieļaujamais NOx izmešu līmenis automobiļiem ar benzīna dzinēju paliek 60 mg/km, un pieļaujamais ogļūdeņražu izmešu līmenis – joprojām 100 mg/km.

Tāpat kā citiem automobiļu ražotājiem, Jaguar ir juridisks pienākums ievērot jaunos noteikumus no šādiem datumiem:

  • No 2015. gada 1. janvāra visiem jaunieviestajiem transportlīdzekļiem jāatbilst Euro 6 standartiem. Tas ietver visus jaunos modeļus tirgū, piemēram: Jaguar XE

  • Transportlīdzekļiem, kas jau ir pārdošanā, jāatbilst Euro 6 no 2015. gada 1. septembra.
    • Savukārt individuālus transportlīdzekļus, kas jau ir pārdošanā un kas būvēti un izsūtīti no ražotāja līdz 2015. gada 1. jūnijam, drīkst pārdot līdz 2016. gada 1. septembrim. Tomēr šajos gadījumos ražotājam jālūdz piešķirt izņēmumu.
SCR

KAS IR SELEKTĪVĀS KATALĪTISKĀS REDUCĒŠANAS (SCR) TEHNOLOĢIJA?

Visi 2016. gada Jaguar dīzeļdzinēju automobiļu modeļi ir aprīkoti ar selektīvās katalītiskās reducēšanas (SCR) tehnoloģiju. Tas ļauj Jaguar ievērot tiesību aktus par EU6 izmešiem, pazeminot no izplūdes sistēmas izmestā slāpekļa oksīda (NOx) līmeni par līdz pat 90 %. Bez katalītisko konvertoru jaunās paaudzes SCR tehnoloģijā nepieciešams izmantot dīzeļdegvielas izplūdes gāzu neitralizēšanas līdzekli (DEF).

DEF

KAS IR DĪZEĻDEGVIELAS IZPLŪDES GĀZU NEITRALIZĒŠANAS LĪDZEKLIS (DEF)?

DEF, kas pazīstams arī kā AdBlue®, AUS 32 un ARLA 32, ir netoksisks, bezkrāsains, neuzliesmojošs šķidrums bez smaržas. DEF tiek uzglabāts īpašā tvertnē jūsu automobilī un ievadīts izplūdes sistēmā, lai attīrītu izplūdes gāzes. Tas sadala slāpekļa oksīda (NOx) izmešus videi nekaitīgā ūdens tvaikā un slāpekļa gāzē.

MAINTAINING DEF

DEF LĪMEŅA SAGLABĀŠANA

Ir svarīgi nodrošināt jūsu Jaguar apgādi ar DEF, jo ES tiesību akti nozīmē to, ka bez DEF jūs nevarat iedarbināt dzinēju. Jūsu automobiļa ziņojumu centrs sniegs iepriekšēju brīdinājumu par zemu DEF līmeni, un jums būs pietiekami daudz laika, lai pieteiktu uzpildi. Jūsu vietējais Jaguar mazumtirgotājs/autorizētais remontdarbu veicējs uzpildīs tvertni arī plānotās tehniskās apkopes laikā. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet savu lietotāja rokasgrāmatu.

DEF LEVELS

KĀ ES ZINĀŠU, KA DEF LĪMENIS IR ZEMS?

Kad DEF līmenis pazemināsies, ziņojumu centrā parādīsies virkne ziņu.

1. Pirmajā ziņojumā teikts, ka DEF ir sasniedzis līmeni, kurā ieteicams to papildināt
2. Otrs ziņojums kopā ar ORANŽU brīdinājuma ikonu iesaka piepildīt DEF tvertni
3. Trešais ziņojums sāk atlikušā attāluma atpakaļskaitīšanu līdz brīdim, kad DEF tvertne būs tukša un transportlīdzekli vairs nevarēs iedarbināt
4. Pēdējais ziņojums parādās kopā ar SARKANU brīdinājuma ikonu, proti, tad, kad atlikušais attālums ir nulle, un norāda, ka automobili nebūs iespējams iedarbināt, iekams tvertnē netiks iepildīts DEF


PIEZĪME:
kad DEF līmenis pazeminās, ziņojumu centrā tiek rādīts paziņojums. Uzpildiet DEF tvertni pie pirmās izdevības. Iespējams sazināties ar Jaguar mazumtirgotāju/autorizēto remontdarbu veicēju, lai noorganizētu pilnu DEF uzpildi. Ja nepieciešams, DEF var papildināt, izmantojot nepilošas uzpildes pudeles, ko var iegādāties pie Jaguar mazumtirgotāja/autorizētā remontdarbu veicēja. Vidējais DEF patēriņš ir 1 litrs uz 800 km (500 jūdzēm). Tomēr patēriņš var ievērojami atšķirties atkarībā no braukšanas stila, laika apstākļiem un ceļa stāvokļa.


BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vispārīga informācija

J: CIK BIEŽI DEF JĀUZPILDA?

DEF patēriņš var ievērojami atšķirties. Vidējais patēriņš var būt 1 litrs uz 800 km (500 jūdzēm), taču tas var būt arī vairāk nekā divas reizes lielāks – atkarībā no jūsu braukšanas stila, ceļa un laika apstākļiem.

J: KAS NOTIKS, KAD DEF BEIGSIES?

Ja automobilim beigsies DEF, jūsu Jaguar nebūs iespējams iedarbināt pēc dzinēja izslēgšanas – tā ir EU6 izmešu tiesību aktu prasība. Lai varētu iedarbināt automobili, tvertnē jāiepilda vismaz 3,6 litri DEF.

J: KĀ DEF JĀUZGLABĀ?

Vienmēr uzglabājiet DEF oriģinālajā traukā un, lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu un lietojumu, kas norādīti uz pudeles. DEF nekādā gadījumā nedrīkst uzglabāt automobilī.

Apkope

J: KĀ PĀRBAUDĪT DEF LĪMENI?
Attālumu līdz nākamajai DEF uzpildei var jebkurā laikā apskatīt paneļa ziņojumu centrā*.

Izpildiet šīs vienkāršās darbības.

1. Ieslēdziet aizdedzi, bet neiedarbiniet dzinēju
(Raugieties, lai automobiļa salonā būtu derīga viedatslēga un bremžu pedālis nebūtu nospiests. Turiet piespiestu dzinēja Start/Stop pogu, līdz instrumentu panelī iedegas brīdinājuma lampiņas.)

2. Piespiediet OK pogu stūres vadībā, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei
(Dažos modeļos OK poga jāpiespiež atkārtoti, līdz ekrānā parādās vadītāja palīdzības sistēma)

3. Ar lejupvērstās bultiņas pogu stūres vadībā ritiniet uz leju un iezīmējiet sadaļu Informācija par automobili

4. Piespiediet OK pogu, lai apstiprinātu izvēli

5. Ritiniet uz leju, lai iezīmētu sadaļu Dīzeļdegvielas izplūdes gāzu neitralizēšanas līdzeklis
(Dažos modeļos to rāda kā Nākamā apkope)

6. Piespiediet OK pogu, lai apstiprinātu izvēli. Parādīsies dīzeļdegvielas izplūdes gāzu neitralizēšanas līdzekļa darbības attālums.

* Ne visi automobiļi var attēlot minēto informāciju. Lai iegūtu skaidrojumu, sazinieties ar mazumtirgotāju/autorizēto remontdarbu veicēju.

J: VAI VARU UZPILDĪT DEF TVERTNI PATS?

Jā, jūs varat iegādāties 1,89 litru DEF pudeles pie tuvākā Jaguar mazumtirgotāja/autorizētā remontdarbu veicēja un papildināt tvertni pats. Šīs pudeles ir īpaši izstrādātas, lai atvieglotu lietošanu un nepieļautu pilēšanu. Neiesakām uzpildīt tvertni, izmantojot cita veida trauku.

Nelejiet DEF tvertnē citus šķidrumus vai DEF, kas neatbilst standartam ISO22241-1 vai DIN 70070, jo tas pasliktinās jūsu automobiļa darbības pareizību.

Ja nejauši iepildāt DEF degvielas tvertnē, NEIEDARBINIET DZINĒJU un nekavējoties sazinieties ar tuvāko vietējo Jaguar mazumtirgotāju/palīdzību uz ceļa.

Nekad neizmantojiet komerciālos DEF sūkņus degvielas uzpildes stacijās, jo to plūsmas ātrums ir pārāk liels un tas sabojās automobiļa DEF tvertni.

Lai iegūtu norādes, kā uzpildīt DEF tvertni, skatiet savu lietotāja rokasgrāmatu.

Drošība

J: VAI DEF IR BĪSTAMS?

Lai gan DEF nav bīstams, ja tas nonāk saskarē ar kādu jūsu ķermeņa daļu vai tiek nejauši norīts, lūdzu, skatiet padomus uz iepakojuma un meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja DEF nonāk saskarē ar Jaguar krāsojumu, tas tikai jānoslauka, un skartā vieta jānoskalo ar ziepjūdeni. Tomēr DEF var notraipīt salona apdari un apģērbu – izlijis DEF nekavējoties jānotīra ar aukstu ūdeni un mitru drānu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par DEF, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Jaguar mazumtirgotāju vai skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par DEF, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Jaguar mazumtirgotāju vai skatiet lietotāja rokasgrāmatu. AdBlue® ir Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) reģistrēta preču zīme.

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Jaguar F-Type Convertible